Llibre d'actes de 1599 a 1775

Referència
A203.AA.1
Sèrie
01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)
Data
13/04/1599 - 06/01/1775
Suport
Paper