Llibre d'actes de 1775 a 1779

Referència
A203.AA.2
Sèrie
01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)
Data
08/02/1775 - 13/04/1779
Suport
Paper