Llibre d'actes de 1815

Referència
A203.AA.5
Sèrie
01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)
Data
09/04/1815 - 09/04/1815
Suport
Paper