Llibre d'actes de 1816 a 1817

Referència
A203.AA.6
Sèrie
01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)
Data
04/05/1816 - 25/08/1817
Suport
Paper