Llibre d'actes de 1923 a 1931

Referència
A203.AA.36
Sèrie
01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)
Data
01/10/1923 - 31/10/1931
Suport
Paper