Llibre d'actes de 1931 a 1933

Referència
A203.AA.37
Sèrie
01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)
Data
07/11/1931 - 15/02/1933
Suport
Paper