Llibre d'actes de 1942 a 1946

Referència
A203.AA.42
Sèrie
01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)
Data
06/04/1942 - 27/05/1946
Suport
Paper