Llibre d'actes de 1946 a 1953

Referència
A203.AA.43
Sèrie
01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)
Data
12/06/1946 - 14/01/1953
Suport
Paper