Llibre d'actes de 1953 a 1957

Referència
A203.AA.44
Sèrie
01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)
Data
04/02/1953 - 03/04/1957
Suport
Paper