Llibre d'actes de 1957 a 1960

Referència
A203.AA.45
Sèrie
01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)
Data
29/04/1957 - 07/09/1960
Suport
Paper