Acta de constitució de l'ajuntament d'Arenys de Mar de 2007

Acta de constitució de l'ajuntament d'Arenys de Mar de 2007

Referència: A203.AA.73

Sèrie: 01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)

Data: 16/06/2007 - 16/06/2007

Suport: Paper