Llibre d'actes de 1599 a 1775

Llibre d'actes de 1599 a 1775

Referència: A203.AA.1

Sèrie: 01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)

Data: 13/04/1599 - 06/01/1775

Suport: Paper