Llibre d'actes de 1775 a 1779

Llibre d'actes de 1775 a 1779

Referència: A203.AA.2

Sèrie: 01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)

Data: 08/02/1775 - 13/04/1779

Suport: Paper