Llibre d'actes de 1782 a 1807

Llibre d'actes de 1782 a 1807

Referència: A203.AA.3

Sèrie: 01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)

Data: 24/02/1782 - 19/06/1807

Suport: Paper