Llibre d'actes de 1812

Llibre d'actes de 1812

Referència: A203.AA.4

Sèrie: 01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)

Data: 01/03/1812 - 11/07/1812

Suport: Paper