Llibre d'actes de 1815

Llibre d'actes de 1815

Referència: A203.AA.5

Sèrie: 01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)

Data: 09/04/1815 - 09/04/1815

Suport: Paper