Llibre d'actes de 1816 a 1817

Llibre d'actes de 1816 a 1817

Referència: A203.AA.6

Sèrie: 01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)

Data: 04/05/1816 - 25/08/1817

Suport: Paper