Llibre d'actes de 1934 a 1936

Llibre d'actes de 1934 a 1936

Referència: A203.AA.39

Sèrie: 01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)

Data: 01/12/1934 - 02/12/1936

Suport: Paper