Llibre d'actes de 1937 a 1938

Llibre d'actes de 1937 a 1938

Referència: A203.AA.40

Sèrie: 01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)

Data: 22/02/1937 - 15/06/1938

Suport: Paper