Llibre d'actes de 1939 a 1942

Llibre d'actes de 1939 a 1942

Referència: A203.AA.41

Sèrie: 01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)

Data: 01/02/1939 - 23/03/1942

Suport: Paper