Llibre d'actes de 1923 a 1931

Llibre d'actes de 1923 a 1931

Referència: A203.AA.36

Sèrie: 01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)

Data: 01/10/1923 - 31/10/1931

Suport: Paper