Llibre d'actes de 1931 a 1933

Llibre d'actes de 1931 a 1933

Referència: A203.AA.37

Sèrie: 01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)

Data: 07/11/1931 - 15/02/1933

Suport: Paper