Llibre d'actes de 1933 a 1934

Llibre d'actes de 1933 a 1934

Referència: A203.AA.38

Sèrie: 01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)

Data: 22/02/1933 - 05/11/1934

Suport: Paper