Llibre d'actes de 1942 a 1946

Llibre d'actes de 1942 a 1946

Referència: A203.AA.42

Sèrie: 01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)

Data: 06/04/1942 - 27/05/1946

Suport: Paper