Llibre d'actes de 1946 a 1953

Llibre d'actes de 1946 a 1953

Referència: A203.AA.43

Sèrie: 01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)

Data: 12/06/1946 - 14/01/1953

Suport: Paper