Llibre d'actes de 1953 a 1957

Llibre d'actes de 1953 a 1957

Referència: A203.AA.44

Sèrie: 01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)

Data: 04/02/1953 - 03/04/1957

Suport: Paper