Llibre d'actes de 1957 a 1960

Llibre d'actes de 1957 a 1960

Referència: A203.AA.45

Sèrie: 01.02.01.01 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament (acords; deliberacions; resolucions)

Data: 29/04/1957 - 07/09/1960

Suport: Paper